Folder icon Start

Bagsværd før og nu  har ny adresse 

 Bagsvaerdbilleder


Click for details
Bagsværd fra oven måske 1958
Click for details
Bindeledet fra oven måske 1950
Click for details
Bindeledet 1906
Click for details
Bindeledet omkring 1945
Click for details
Bindeledet 2004
Click for details
Bindeledet 2004
Click for details
Bindeledet 2004
Click for details
Købmandsgården
Click for details
Købmand Glæsel på hjørnet af Bindeledet 1946
Click for details
Bagsværd stationscenter 2002
Click for details
Bagsværd Hovedgade mod øst ca 1950
Click for details
Bagsværd Hovedgade mod øst 2004.
Click for details
Kroen ca 1950
Click for details
Bindeledet
Click for details
Kroen formodentlig i trediverne
Click for details
Kroen måske omkring 1935
Click for details
Hjørnet af Bindeledet
Click for details
Bagsværd, det ny og gamle mødes
Click for details
Bagsværd Stationscenter 2004
Click for details
Den nye jernbanebro
Click for details
Jernbanebroen med den nye station
Click for details
Kroen og bageren ca 1956
Click for details
Bindeledet
Click for details
Bagsværd kro
Click for details
Bagsværd butikcenter 2004
Click for details
Smeden Hovedgaden 118-122.
Click for details
Hovedgaden 118-122 i 2004.
Click for details
Hovedgaden mod øst
Click for details
Hovedgaden 2004
Click for details
Hovedgaden ved Bagsværddal
Click for details
Hovedgaden 2004
Click for details
Bagsværddal
Click for details
Villaen Bagsværddal 1954
Click for details
Hovedgaden
Click for details
Bagsværd hovedgade
Click for details
Hovedgaden 2004
Click for details
Bagsværd hovedgade mod øst
Click for details
Hovedgaden måske 1920
Click for details
Hovedgaden måske 1935
Click for details
Bagsværd hovedgade 2004
Click for details
Mariehaab måske 1925
Click for details
Torvet 1955
Click for details
Bagsværd torv 2002
Click for details
Bindeledet måske 1950
Click for details
Bindeledet
Click for details
Bagsværd torv under bygning 1957
Click for details
Bagsværd torv under bygning 1957
Click for details
Bygningen af Bagsværd torv 1957
Click for details
Bagsværd torv
Click for details
Bagsværd torv
Click for details
Børnehjælpsdags optog 1954
Click for details
Hovedgaden måske 1905
Click for details
Hovedgaden måske 1935
Click for details
Hovedgaden måske 1935
Click for details
Bagsværd hovedgade 2004
Click for details
Bagsværdhovedgade under krigen
Click for details
Villa Bim på Hesteskoen
Click for details
Hesteskoen 2004
Click for details
Vejen: Til Jernbanen
Click for details
Vejen: Til Jernbanen 2004
Click for details
Bagsværd station formodentlig omkring 1910
Click for details
Bagsværd station
Click for details
Slangerupbanen
Click for details
Stationen ca 1950
Click for details
Bagsværd station 2004
Click for details
Slangerupbanen ca 1945
Click for details
Den gamle jernbanestation 2004
Click for details
Hovedgaden retning øst i 1939
Click for details
Hovedgaden retning vest,1938
Click for details
Villa Tax
Click for details
Københavns kommunes bocenter Ringbo
Click for details
Bagsværd kirke 1976
Click for details
Indvielse af Bagsværd kirke 1976
Click for details
Indvielse af Bagsværd kirke 1976
Click for details
Indvielse af Bagsværd kirke 1976
Click for details
Indvielse af Bagsværd kirke 1976
Click for details
Indvielse af Bagsværd kirke 1976
Click for details
Bagsværd skole
Click for details
Skolen 1954
Click for details
Skolen 2004
Click for details
Skolen 2004
Click for details
Skolen 2004
Click for details
Bagsværdskole 2004
Click for details
Bagsværd skole 1955
Click for details
Bagsværd skole 2004
Click for details
Bagsværd skole 2004
Click for details
Bagsværd skole 2004
Click for details
Skolelærerne i 1939
Click for details
"Det gamle hus" ved pinievej
Click for details
"Det gamle hus" Bagsværd hovedgade 1954
Click for details
Bagsværd Hovedgade ved Pinievej
Click for details
Bagsværd Hovedgade
Click for details
De gamle huse på Hovedgaden retning øst, ca 1925
Click for details
Hovedgaden 2004
Click for details
Bakkely, Hovedgaden 131-135
Click for details
Bakkely, Hovedgaden 131-135
Click for details
Grønthandlerfamilien Rasmussen ca 1928
Click for details
Det gamle Bakkely ca 1931,
Click for details
Bagsværd hovedgade 119 til 137
Click for details
Bagsværd hovedgade 2004
Click for details
Bakkely
Click for details
Hovedgaden

Click for details
Hovedgaden retning vest
Click for details
Hovedgaden 2004
Click for details
Hovedgaden ved Hesteskoen måske 1932
Click for details
Hovedgaden 119-125 ca.1926
Click for details
Bagsværd hovedgade 119 til 127 i 1950
Click for details
Hovedgaden 2004
Click for details
Hovedgade 119 til 123 i 1965
Click for details
Hovedgaden 119-125
Click for details
Hovedgaden 119-123
Click for details
Slagteren i arbejde.
Click for details
Hovedgaden 119 til 127 under krigen
Click for details
Butikkerne Hovedgaden 121 til 127 i 1936
Click for details
Grønthandlerparret Carl og Marie Rasmussen foran Hovedgaden 123, i 1931.
Click for details
Hovedgade nr.123 og 125 i 1955
Click for details
Hansine og Rikard Rasmussen i konservesafdelingen

Click for details
Rikard og Hansine Rasmussen i blomsterbutikken
Click for details
Grøntforretning 1958
Click for details
Blomsterforretning anno 1958
Click for details
Friske varer hentes på Grøntorvet
(nu Israels plads)
Click for details
Grønthandleren og boghandel 1962
Click for details
Hovedgaden-Vadstrupvej ca 1960
Click for details
Hovedgaden  år?
Click for details
Ligkistemagasinet
Click for details
Hovedgaden-Vadstrupvej
Click for details
Hovedgaden-Vadstrupvej 2004
Click for details
Bagsværd Hovedgade måske 1935
Click for details
Bagsværd Torv, måske 1960
Click for details
Bagsværd hovedgade
Click for details
Vadstrupvej måske 1980
Click for details
Vadstrupvej 2001
Click for details
Bindeledet-Hovedgaden-Vadstrupvej
Click for details
Ligkistemagasinet
Click for details
Ligkistemagasinet
Click for details
Vadstrupvej 2001
Click for details
Vadstrupvej 2004
Click for details
Hjemmets minde
Click for details
Vadstrupvej 2001
Click for details
Vadstrupvej 2004
Click for details
"Hjemmets minde" ved den gamle Vadstrupvej
Click for details
Det gamle hus, Vadstrupvej 1960
Click for details
Vadstrupvej
Click for details
Genvej eller Vadstrupvej 1955
Click for details
Vadstrupvej 2004
Click for details
Hesten og Inger ved Vadstrupvej 1943
Click for details
Vadstrupgaard 1955
Click for details
Vadstrupgaard 1955
Click for details
Vadstrupgaard 1955
Click for details
Værebrocenteret 2004
Click for details
49a
Click for details
Bagsværd kostskole
Click for details
Aldershvile før branden
Click for details
Aldershvile Slotruin
Click for details
Aldershvile Slotspavillion
Click for details
Aldershvile Slotspavillion
Click for details
Regattapavillonen
Click for details
Højgården
Click for details
Restaurant Skovbrynet
Click for details
Stationen eller trinbrættet Skovbrynet
Click for details
Kuranstalt
Click for details
Kuranstalten
Click for details
Bagsværd set fra oven ca 1954
Click for details
Bagsværd set fra oven formodentlig omkring 1954
Click for details
Bagsværd set fra oven formodentlig omkring 1950
Click for details
Bagsværd øst fra luften
Click for details
Motorvejs byggeri